środkowa australia

Odkrywanie Parku Narodowego Watarrka (Kings Canyon)
  • 3439
Spektakularny Park Narodowy Watarrka (Kings Canyon), około 330 kilometrów na południowy zachód od Alice Springs, obejmuje zachodnią krawędź pasma Geor...
Odkrywanie Parku Narodowego Watarrka (Kings Canyon)
  • 4782
Spektakularny Park Narodowy Watarrka (Kings Canyon), około 330 kilometrów na południowy zachód od Alice Springs, obejmuje zachodnią krawędź pasma Geor...